Leidinggevenden, managementteams

Managementteams en leidinggevenden staan voor grote uitdagingen in ziekenhuizen en zorginstellingen. Zij vervullen vaak een spilfunctie om veranderingen en innovaties te realiseren of schaarste goed te verdelen. 

Marjo coacht leidinggevenden en managementteams die hun functioneren en de onderlinge samenwerking willen versterken.

  • Individuele coaching op leiderschapsstijl, competenties, houding/gedrag, communicatie en persoonlijk leiderschap

  • Begeleiden van managementteams in planvorming, samenwerking, onderling vertrouwen en gezonde samenwerking

  • Versterken van vaardigheden als vergaderen, besluitvorming, leiderschap.

  • Verzorgen van heidagen met training of workshops gericht op vitaliteit, samenwerken, leiderschap en persoonlijk leiderschap, organisatie van de praktijk, besluitvorming, etc.

  • Omgaan met werkdruk, stress, time management en burnout preventie

  • Organisatieadvies: analyse organisatie (quick scan) en verbetervoorstellen, strategie ontwikkeling en organisatie verandering

  • Inzicht in gedrag en drijfveren (DISC, TTSI Benelux) om tot een teamwiel te komen waaruit kracht en ontwikkelpunten naar voren komen

  • Extern voorzitterschap voor een vergadering of bijeenkomst 

Op basis van een uitgebreid intakegesprek wordt een voorstel op maat gemaakt. Marjo biedt programma's aan om in een aantal bijeenkomsten te werken aan een effectieve teamsamenwerking.

Huisartsen krijgen meer grip op de aansturen van hun praktijk 

Een grote groep assistenten en veel eisen die gesteld worden aan kwaliteit en administratie maakt dat het deze huisart(en) boven hun hoofd groeit. We maken plannen over de organisatie van de praktijk en de onderlinge taakverdeling. Ook effectieve communicatie en samenwerking staan centraal. 

Huisartsen maatschappen hebben heidag om doelen te stellen voor komende jaren

Een heidag met als thema, welke keuzes gaan we maken t.a.v. de toekomst? Hoe gaat tot met iedereen en wat is voor de verschillende artsen van belang de komende jaren? Goede gesprekken maar ook luchtig, prikkelend en positief. 

Bij een centrale huisartsen dienst begeleid ik het managementteam en het bestuur in hun samenwerking 

Verdere professionalisering, inzetten van ieders kwaliteiten en plannen voor de toekomst maken staan centraal. 

Marjo Kosters

Haren / Groningen

Telefoon/WhatsApp 06 - 504 168 29

E-mail info@marjokosters.nl

Privacyverklaring

Algemene voorwaarden