Geaccrediteerde en begeleide intervisie

Vanaf 1 januari is begeleide intervisie voor specialisten geaccrediteerd en Eye Opener organiseert diverse groepen in het noorden van het land vanaf september!!

 

Begeleide intervisie biedt maatwerk en verdieping door het praktijkgericht leren met vakgenoten en is een bijzonder effectieve manier om inzicht en praktische oplossingen voor eigen vraagstukken te krijgen. Vanaf 1 januari 2020 is intervisie voor medisch specialisten geaccrediteerd en Marjo Kosters voldoet aan de eisen om deze intervisies te accrediteren en begeleiden! Lees hieronder hoe en wat.

 

Voor specialisten in Noord Nederland organiseert Eye Opener vanaf september diverse geaccrediteerde intervisiegroepen. De deelnemers komen uit de verschillende ziekenhuizen in het noorden van het land en afhankelijk van de inschrijvingen wordt de intervisie in Groningen, Assen of Drachten georganiseerd.

Wat biedt intervisie?

  • Intervisie heeft altijd betrekking op werkgerelateerde problemen

  • Collegiale ondersteuning door een groep die op basis van vertrouwen werkt en ruimte voor zelfonderzoek creëert

  • Een concrete opbrengst en adviezen die toepasbaar zijn in de praktijk 

  • Gelijkwaardigheid in de groep en daardoor veiligheid om ook naar onderliggende gedragspatronen, blinde vlekken en zingevingsvragen te gaan

  • Een gezamenlijk vastgestelde structuur met methoden en technieken

  • Oplossingen en inzichten waarbij alle deelnemers leren

  • Een op reflectie gericht leerproces (geen instant oplossing) en vergroting van het probleemoplossend vermogen.

 

Hoe werkt begeleide intervisie?

In een groep van maximaal 7 andere specialisten kom je 8 keer per jaar 2,5 uur bij elkaar. Na een inventariserende ronde wordt gezamenlijk gekozen met welke vraag of casus gewerkt gaat worden. Afhankelijk van de vraag van de inbrenger wordt een passende intervisiemethode gekozen. De andere leden van de groep zijn de adviseurs en zij hebben een actieve rol. De externe geleider begeleidt het proces, de toepassing van de methodiek en bewaakt de leeropbrengst en rollen an de deelnemers.

Van elke intervisiebijeenkomst wordt een kort verslag gemaakt i.v.m. de accreditatie-eisen.  

Praktische informatie en kosten

In september starten verschillende geaccrediteerde intervisiegroepen:

- Elke 1e dinsdag van de maand 15.00 - 17.30 uur (Groningen, Assen of Drachten) 

- Elke 3e dinsdag van de maand  18.00 - 20.30u (Groningen,Assen of Drachten)

- Elke 2e maandag van de maand 15.00 - 17.30u (Groningen, Assen of Drachten)

Kosten:

Voor 8 bijeenkomsten van 2,5 uur (16 accreditatiepunten bij aanwezigheid) 

€ 1250,- euro (excl. BTW, incl. ruimte, koffie en thee)

Meld je aan via een e-mail of neem telefonisch contact op bij vragen.

marjo@eyeopener.eu 

06-50416829

Huisartsen krijgen meer grip op de aansturen van hun praktijk 

Een grote groep assistenten en veel eisen die gesteld worden aan kwaliteit en administratie maakt dat het deze huisart(en) boven hun hoofd groeit. We maken plannen over de organisatie van de praktijk en de onderlinge taakverdeling. Ook effectieve communicatie en samenwerking staan centraal. 

Huisartsen maatschappen hebben heidag om doelen te stellen voor komende jaren

Een heidag met als thema, welke keuzes gaan we maken t.a.v. de toekomst? Hoe gaat tot met iedereen en wat is voor de verschillende artsen van belang de komende jaren? Goede gesprekken maar ook luchtig, prikkelend en positief. 

Bij een centrale huisartsen dienst begeleid ik het managementteam en het bestuur in hun samenwerking 

Verdere professionalisering, inzetten van ieders kwaliteiten en plannen voor de toekomst maken staan centraal. 

Marjo Kosters

Haren / Groningen

Telefoon/WhatsApp 06 - 504 168 29

E-mail info@marjokosters.nl

Privacyverklaring

Algemene voorwaarden