Geaccrediteerde en begeleide intervisie

Vanaf 1 januari is begeleide intervisie voor specialisten geaccrediteerd en Eye Opener organiseert diverse groepen in het noorden van het land vanaf september!!

 

Begeleide intervisie biedt maatwerk en verdieping door het praktijkgericht leren met vakgenoten en is een bijzonder effectieve manier om inzicht en praktische oplossingen voor eigen vraagstukken te krijgen. Vanaf 1 januari 2020 is intervisie voor medisch specialisten geaccrediteerd en Marjo Kosters voldoet aan de eisen om deze intervisies te accrediteren en begeleiden! Lees hieronder hoe en wat.

 

Voor specialisten in Noord Nederland organiseert Eye Opener vanaf september diverse geaccrediteerde intervisiegroepen. De deelnemers komen uit de verschillende ziekenhuizen in het noorden van het land en afhankelijk van de inschrijvingen wordt de intervisie in Groningen, Assen of Drachten georganiseerd. Een deel kan online plaatsvinden!

Wat biedt intervisie?

  • Intervisie heeft altijd betrekking op werkgerelateerde problemen

  • Collegiale ondersteuning door een groep die op basis van vertrouwen werkt en ruimte voor zelfonderzoek creëert

  • Een concrete opbrengst en adviezen die toepasbaar zijn in de praktijk 

  • Gelijkwaardigheid in de groep en daardoor veiligheid om ook naar onderliggende gedragspatronen, blinde vlekken en zingevingsvragen te gaan

  • Een gezamenlijk vastgestelde structuur met methoden en technieken

  • Oplossingen en inzichten waarbij alle deelnemers leren

  • Een op reflectie gericht leerproces (geen instant oplossing) en vergroting van het probleemoplossend vermogen.

 

Hoe werkt begeleide intervisie?

In een groep van maximaal 7 andere specialisten kom je 8 keer per jaar 2,5 uur bij elkaar. Na een inventariserende ronde wordt gezamenlijk gekozen met welke vraag of casus gewerkt gaat worden. Afhankelijk van de vraag van de inbrenger wordt een passende intervisiemethode gekozen. De andere leden van de groep zijn de adviseurs en zij hebben een actieve rol. De externe geleider begeleidt het proces, de toepassing van de methodiek en bewaakt de leeropbrengst en rollen an de deelnemers.

Van elke intervisiebijeenkomst wordt een kort verslag gemaakt i.v.m. de accreditatie-eisen.  

Praktische informatie en kosten

In september starten verschillende geaccrediteerde intervisiegroepen:

- 8 keer 1e dinsdag van de maand 19.00 - 21.30 uur (Groningen, Assen of Drachten) 

- 8 keer 3e dinsdag van de maand  19.00 - 21.30u (Groningen,Assen of Drachten)

- 8 keer 2e maandag van de maand 19.00 - 21.30u (Groningen, Assen of Drachten)

Kosten:

Voor 8 bijeenkomsten van 2,5 uur (16 accreditatiepunten ABAN bij aanwezigheid) 

€ 1250,- euro (excl. BTW, incl. ruimte, koffie en thee)

Meld je aan via een e-mail of neem telefonisch contact op bij vragen.

marjo@eyeopener.eu 

06-50416829

Intervisiegroep

In een intervisiegroep die elkaar al lang kent worden cases en vragen besproken die voorbij de praktische tips en oplossingen gaan. Wat zegt deze vraag over jou en wat heb jij te doen om de situatie te verbeteren. Veel zelfinzicht ontstaat door de spiegels die worden voorgehouden.

Huisartsen maatschappen hebben heidag om doelen te stellen voor komende jaren

Een heidag met als thema, welke keuzes gaan we maken t.a.v. de toekomst? Hoe gaat tot met iedereen en wat is voor de verschillende artsen van belang de komende jaren? Goede gesprekken maar ook luchtig, prikkelend en positief. 

Manager met team dat veel onvrede heeft over de gang van zaken 

In een parallel traject worden de leidinggevenden van dit team en het team begeleid in het onderzoeken van wat er speelt (systemisch), verleden en huidige issues en welke mogelijkheden er voor de toekomst zijn. Na doorleven en herstellen van verbinding worden spelregels en afspraken gemaakt om met veel energie weer verder te gaan. 

Marjo Kosters

Haren / Groningen

Telefoon/WhatsApp 06 - 504 168 29

E-mail info@marjokosters.nl

Privacyverklaring

Algemene voorwaarden