top of page

Bestuur, MSB en management

Coaching en begeleiding van bestuur en management om effectief functioneren en onderlinge samenwerking te versterken.

 • Teamcoaching en heidagen voor versterking van samenwerking, onderling vertrouwen en gezonde samenwerking

 • Versterken van vaardigheden als vergaderen, besluitvorming, leiderschap.

 • Verzorgen van heidagen met training of workshops gericht op vitaliteit, leiderschap en persoonlijk leiderschap, organisatie van de praktijk, besluitvorming, etc.

 • Inzicht in gedrag en drijfveren (DISC, TTSI Benelux) om tot een teamwiel te komen waaruit kracht en ontwikkelpunten naar voren komen

 • Extern voorzitterschap voor een vergadering of bijeenkomst 

 • Individuele coaching op leiderschapsstijl, competenties, houding/gedrag, communicatie en persoonlijk leiderschap

 • Sparringpartner bij conflicten, ingewikkelde vraagstukken

 • Begeleiden geaccrediteerde intervisiegroepen in noord Nederland, geven van trainingen en workshops voor artsen en verwante professionals

Voor Stafbesturen, MSB's en ziekenhuisbesturen is Marjo een goede sparringpartner. Haar ervaringen als P&O- en organisatieadviseur in verschillende ziekenhuizen en secretaris voor een stafbestuur zet zij in om besturen te spiegelen in hun functioneren en te versterken in hun rol. In de meeste ziekenhuizen is HR voor specialisten niet op orde! 

 

Trainingen (incompany, voor medici evt. geaccrediteerd samen met De Academie voor medisch specialisten)

Een training is altijd op maat en kan bijvoorbeeld gaan over:

 • Beter samenwerken in de vakgroep

 • Effectief vergaderen en time management

 • Leiderschap in de groep en persoonlijk leiderschap

 • Gedrag, drijfveren en teamsamenwerking (DISC, TTSI Benelux)

 • Vitaliteit: balans in werk- privé, veerkracht ontwikkelen, burn out preventie

Per training wordt in overleg een aanbod met offerte op maat gemaakt. 

Marjo is cursusleider voor de leergangen Leiderschap voor medisch professionals en Medisch management voor de Academie van Medisch Specialisten in het noorden.

Daarnaast geeft zij trainingen over leiderschap en persoonlijk leiderschap voor de academie. 

Extern voorzitter commissie ad hoc die functioneringsvraag  specialist onderzoekt 

Als extern voorzitter draag ik zorg voor een zorgvuldige procedure en een gedegen en genuanceerd rapport. Met de commissie onderzoeken we of er canmeds zijn waar een specialist onvoldoende op functioneert en of een verbetertraject kan helpen. 

Bij een centrale huisartsen dienst begeleid ik het managementteam en het bestuur in hun samenwerking 

Verdere professionalisering, inzetten van ieders kwaliteiten en plannen voor de toekomst maken staan centraal. 

Een stafbestuur wil onderzoeken wat precies haar rol is nu er medisch managers zijn aangesteld 

Tijdens een bijeenkomst met het stafbestuur inventariseren en bediscussiëren we hun rol en taken richting de medische staf. Hoe kunnen zij hun professionaliteit versterken op de domeinen waar een duidelijke taak ligt.

bottom of page