(Staf)besturen, MSB's en ziekenhuisbestuur

Voor Stafbesturen, MSB's en ziekenhuisbesturen is Marjo een goede sparringpartner. Haar ervaringen als P&O- en organisatieadviseur in verschillende ziekenhuizen en secretaris voor een stafbestuur zet zij in om besturen te spiegelen in hun functioneren en te versterken in hun rol. Daarnaast kan Marjo advies en begeleiding bieden bij de onderlinge samenwerking, ontwikkeling en implementatie van strategie, beleid en taken, en organisatieverandering. In de meeste ziekenhuizen is HR voor specialisten niet op orde! 

Met (staf)besturen en MSB's

 • Begeleiding heisessies over samenwerking, strategievorming en functioneren

 • Advies bij strategische planvorming, verandermanagement, koersbepaling en implementatie (m.n. op HR en organisatie gerelateerde thema's)

 • Teamcoaching, verbeteren onderlinge samenwerking en functioneren

 • Sparringpartner bij conflicten, ingewikkelde vraagstukken


Voor (staf)besturen, MSB's en ziekenhuisbesturen

 • Begeleiding van maatschappen, praktijken en vakgroepen in de instelling om hun functioneren te versterken of bij conflicten

 • Extern voorzitter zgn. Commissie ad hoc bij functioneringsvraag medisch specialist

 • Uitwerken HR gerelateerde thema's zoals duurzame inzetbaarheid, werving en selectie, loopbaanbeleid en ziekteverzuim/vitaliteit

 • Begeleiden intervisiegroepen, geven van trainingen en workshops voor artsen en verwante professionals

 • Organisatieadvies:  opzetten of vernieuwen afdeling, verbeteren zorgprocessen, organisatieverandering en managementvraagstukken

 • Verbeteren samenwerking met andere beroepsgroepen of rondom thema's in de instelling of het ziekenhuis.

 • Instellen intervisiegroepen of uitvoeren leiderschapsprogramma

 • Beleid en inzet van Pysician assistants en verpleegkundig specialisten

 • Verbeteren van zorgprocessen

Op basis van een intakegesprek wordt in overleg een voorstel op maat gemaakt. en uitgevoerd.

Marjo is cursusleider voor de leergangen Leiderschap voor medisch professionals en Medisch management voor de Academie van Medisch Specialisten in het noorden.

Daarnaast geeft zij trainingen over leiderschap en persoonlijk leiderschap voor de academie. 

Extern voorzitter commissie ad hoc die functioneringsvraag  specialist onderzoekt 

Als extern voorzitter draag ik zorg voor een zorgvuldige procedure en een gedegen en genuanceerd rapport. Met de commissie onderzoeken we of er canmeds zijn waar een specialist onvoldoende op functioneert en of een verbetertraject kan helpen. 

Verbeteren zorgprocessen in een ziekenhuis 

Een ziekenhuis wil graag zijn grootste zorgprocessen slimmer organiseren en de verschillende professionals (specialisten, PA's, VSP's en (gespecialiseerd) verpleegkundigen optimaal inzetten in een goed doordacht proces. Als projectleider ga ik samen met een werkgroep en de vakgroepen mogelijke verbeteringen inventariseren. 

Een stafbestuur wil onderzoeken wat precies haar rol is nu er medisch managers zijn aangesteld 

Tijdens een bijeenkomst met het stafbestuur inventariseren en bediscussiëren we hun rol en taken richting de medische staf. Hoe kunnen zij hun professionaliteit versterken op de domeinen waar een duidelijke taak ligt.

Marjo Kosters

Haren / Groningen

Telefoon/WhatsApp 06 - 504 168 29

E-mail info@marjokosters.nl

Privacyverklaring

Algemene voorwaarden