Bestuur, MSB en management

Coaching en begeleiding van bestuur en management om functioneren en onderlinge samenwerking te versterken.

  • Teamcoaching voor versterking van samenwerking, onderling vertrouwen en gezonde samenwerking

  • Versterken van vaardigheden als vergaderen, besluitvorming, leiderschap.

  • Verzorgen van heidagen met training of workshops gericht op vitaliteit, leiderschap en persoonlijk leiderschap, organisatie van de praktijk, besluitvorming, etc.

  • Inzicht in gedrag en drijfveren (DISC, TTSI Benelux) om tot een teamwiel te komen waaruit kracht en ontwikkelpunten naar voren komen

  • Extern voorzitterschap voor een vergadering of bijeenkomst 

  • Individuele coaching op leiderschapsstijl, competenties, houding/gedrag, communicatie en persoonlijk leiderschap

  • Sparringpartner bij conflicten, ingewikkelde vraagstukken

  • Extern voorzitter zgn. Commissie ad hoc bij functioneringsvraag medisch specialist

  • Uitwerken HR gerelateerde thema's zoals duurzame inzetbaarheid, werving en selectie, loopbaanbeleid en ziekteverzuim/vitaliteit

  • Begeleiden geaccrediteerde intervisiegroepen in noord Nederland, geven van trainingen en workshops voor artsen en verwante professionals

Op basis van een uitgebreid intakegesprek wordt een voorstel op maat gemaakt. Marjo biedt programma's aan om in een aantal bijeenkomsten te werken aan een effectieve teamsamenwerking.

Voor Stafbesturen, MSB's en ziekenhuisbesturen is Marjo een goede sparringpartner. Haar ervaringen als P&O- en organisatieadviseur in verschillende ziekenhuizen en secretaris voor een stafbestuur zet zij in om besturen te spiegelen in hun functioneren en te versterken in hun rol. In de meeste ziekenhuizen is HR voor specialisten niet op orde! 

Marjo is cursusleider voor de leergangen Leiderschap voor medisch professionals en Medisch management voor de Academie van Medisch Specialisten in het noorden.

Daarnaast geeft zij trainingen over leiderschap en persoonlijk leiderschap voor de academie. 

Extern voorzitter commissie ad hoc die functioneringsvraag  specialist onderzoekt 

Als extern voorzitter draag ik zorg voor een zorgvuldige procedure en een gedegen en genuanceerd rapport. Met de commissie onderzoeken we of er canmeds zijn waar een specialist onvoldoende op functioneert en of een verbetertraject kan helpen. 

Verbeteren zorgprocessen in een ziekenhuis 

Een ziekenhuis wil graag zijn grootste zorgprocessen slimmer organiseren en de verschillende professionals (specialisten, PA's, VSP's en (gespecialiseerd) verpleegkundigen optimaal inzetten in een goed doordacht proces. Als projectleider ga ik samen met een werkgroep en de vakgroepen mogelijke verbeteringen inventariseren. 

Een stafbestuur wil onderzoeken wat precies haar rol is nu er medisch managers zijn aangesteld 

Tijdens een bijeenkomst met het stafbestuur inventariseren en bediscussiëren we hun rol en taken richting de medische staf. Hoe kunnen zij hun professionaliteit versterken op de domeinen waar een duidelijke taak ligt.

Marjo Kosters

Haren / Groningen

Telefoon/WhatsApp 06 - 504 168 29

E-mail info@marjokosters.nl

Privacyverklaring

Algemene voorwaarden