Image by Jonas Jacobsson

Voor maatschappen/vakgroepen 

In de maatschap of vakgroep wordt op een horizontale wijze samengewerkt en in de praktijk vraagt dit veel van de attitude en samenwerkingsvaardigheden van de leden én de voorzitter. Heidagen zijn extra belangrijk omdat er door het jaar heen vaak weinig tijd wordt vrijgemaakt om met elkaar te investeren in de samenwerking. Als de leden van een maatschap elkaar goed begrijpen en met elkaar scherp hebben welke koers gevaren wordt voorkomt dat veel ruis op de lijn. Marjo geeft trainingen over medisch en persoonlijk leiderschap voor De Academie voor medisch specialisten en zij begeleidt regelmatig vakgroepen op heidagen. 

Teams en groepen

Marjo begeleidt teams die beter willen samenwerking of een blik van buiten nodig hebben om lastige zaken vlot te trekken.

Gezamenlijke doelen hebben en volgens heldere werkwijzen en afspraken werken is van groot belang in teamfunctioneren. Deze aspecten in de zgn. bovenstroom zijn concreet te maken en relatief veilig om te bespreken. (Al tref ik vaak teams aan die geen heldere doelen hebben...). In de onderstroom echter wordt dit bespreken een veel lastiger opgave in een team. Deze onderstroom gaat over de onderlinge relaties, sfeer, vertrouwen, omgaan met verschillen, taboes. Deze aspecten zijn minder grijpbaar, zichtbaar en concreet en kunnen zowel op een positieve als negatieve wijze veel effect hebben op het team en zijn leden. 

 

Marjo begeleidt teams in het bespreekbaar maken van lastige zaken, inzicht krijgen in kracht en aandachtspunten (boven en onder water) en verbeteren van de samenwerking. 

In overleg wordt een programma op maat samengesteld.

Een maatschap die snel gegroeid is de afgelopen jaren begeleid ik om de samenwerking te versterken 

Aan gehand van gedragsanalyse (DISC van TTSI Benelux) leren de leden elkaar beter kennen en komt de kracht in deze groep naar voren maar ook de aandachtspunten. Ik spiegel wat ik zie en ook de onderstroom in deze groep komt op tafel. In een tweede sessie komen de moeilijke thema's op tafel en komt er weer ruimte en begrip naar elkaar. Met concrete afspraken gaat de groep verder.

Heidag met een vakgroep om de toekomstige koers scherp te krijgen 

Waar staan we, hoe gaat het met iedereen en welke prioriteiten stellen we voor de komende jaren zijn de vragen die voorliggen deze dag. Aan de hand van verschillende werkvormen maar ook door het vertragen om echt in gesprek te komen met elkaar wordt duidelijk wat de rode draden zijn. De groep komt daardoor 'als vanzelf' tot een prioritering die richting geeft en gaat helpen bij besluitvorming. 

Samenwerking in een team loopt niet goed en in een paar bijeenkomsten komen we tot verbetering

Er is veel emotie en langs elkaar heen werken in een groep, tot grote frustratie van de meeste leden. Al snel komt alles op tafel en voelen mensen zich veilig genoeg om 'hun verhaal' te doen. Dat geeft ruimte om daarna te kijken hoe verder. Er blijkt nog genoeg basis om eraan te gaan werken met elkaar.