Teams en vakgroepen

Goed samenwerken in een team is vaak niet eenvoudig. Investeren in heidagen, elkaar beter leren kennen maar ook de moeilijke onderwerpen en onderlinge frictie bespreekbaar maken maakt veel energie vrij. Resultaten worden met meer plezier behaald en innovatie en kwaliteit worden versterkt. 

In de maatschap of vakgroep wordt op een horizontale wijze samengewerkt en in de praktijk vraagt dit veel van de attitude en samenwerkingsvaardigheden van de leden én de voorzitter. Heidagen zijn extra belangrijk omdat er door het jaar heen vaak weinig tijd wordt vrijgemaakt om met elkaar te investeren in de samenwerking. Als de leden van een maatschappen elkaar goed kennen en met elkaar scherp hebben welke koers gevaren wordt voorkomt dat veel ruis op de lijn. Zaken bespreekbaar maken en elkaar vertrouwen vormen de basis onder goede samenwerking. Marjo begeleidt maatschappen en teams in het bespreekbaar maken van lastige zaken, inzicht krijgen in kracht en aandachtspunten en verbeteren van de samenwerking. Zij levert maatwerk omdat zij bekend is met de specifieke thema's die in vakgroepen spelen.

Voor teams en maatschappen/vakgroepen 

  • Begeleiding van heidagen en bijeenkomsten om de samenwerking of het functioneren van de groep te verbeteren 

  • Teamcoachtraject waarbij in meerdere bijeenkomst verbeteringen in het teamfunctioneren worden gerealiseerd door meer inzicht, vaardigheden en doelgerichte acties en oplossingen gezamenlijk te creëren

  • TTSI teamprofielen om gedrag en drijfveren van het team in kaart te brengen en daarmee inzicht te krijgen in kracht en verbetermogelijkheden 

  • (Technisch) voorzitterschap of coaching tijdens vergadering en besluitvorming

  • Coaching van de leidinggevende, vakgroepvoorzitter of een dagelijks bestuur

  • Er ligt een concrete vraag of uitdaging binnen of buiten de instelling of het ziekenhuis die gerealiseerd moet worden

  • Werving en selectie van een nieuwe maat, conflict of uitval van specialist
     

Op basis van een uitgebreid intakegesprek wordt een voorstel op maat gemaakt. Als de bijeenkomsten het karakter van een opleiding hebben kunnen mogelijk accreditatiepunten aangevraagd worden.

Marjo biedt ook een programma aan voor vakgroepontwikkeling waarbij in een aantal sessies wordt gewerkt aan een effectief team.

Een maatschap die snel gegroeid is de afgelopen jaren begeleid ik om de samenwerking te versterken 

Aan gehand van gedragsanalyse (DISC van TTSI Benelux) leren de leden elkaar beter kennen en komt de kracht in deze groep naar voren maar ook de aandachtspunten. Ik spiegel wat ik zie en ook de onderstroom in deze groep komt op tafel. In een tweede sessie komen de moeilijke thema's op tafel en komt er weer ruimte en begrip naar elkaar. Met concrete afspraken gaat de groep verder.

Heidag met een vakgroep om de toekomstige koers scherp te krijgen 

Waar staan we, hoe gaat het met iedereen en welke prioriteiten stellen we voor de komende jaren zijn de vragen die voorliggen deze dag. Aan de hand van verschillende werkvormen maar ook door het vertragen om echt in gesprek te komen met elkaar wordt duidelijk wat de rode draden zijn. De groep komt daardoor 'als vanzelf' tot een prioritering die richting geeft en gaat helpen bij besluitvorming. 

Samenwerking in een team loopt niet goed en in een paar bijeenkomsten komen we tot verbetering

Er is veel emotie en langs elkaar heen werken in een groep, tot grote frustratie van de meeste leden. Al snel komt alles op tafel en voelen mensen zich veilig genoeg om 'hun verhaal' te doen. Dat geeft ruimte om daarna te kijken hoe verder. Er blijkt nog genoeg basis om eraan te gaan werken met elkaar.